Huiseigenaar weet weinig over klimaatrisico’s, pleidooi voor klimaatlabel

23 feb 2024

Er is meer informatie nodig over welke klimaatrisico’s huiseigenaren lopen. Zo weten ze vaak weinig over de kans op overstromingen en funderingsschade door paalrot of verzakking en wegen ze deze risico’s dus niet mee in hun aankoop. Een verplicht klimaatlabel zou dat kunnen voorkomen, schrijven de banken ABN Amro, ING en Rabobank in een rapport over klimaatverandering en de woningmarkt.

Miljarden nodig voor wateroverlast, droogte en hitte

De banken schrijven dat klimaatbeleid en klimaatverandering wonen de komende tijd flink duurder maken. De grootste – en duurste – opgave die er volgens het rapport ligt, is de verduurzaming van alle huizen en gebouwen. Ook zullen er miljarden nodig zijn om de openbare ruimte aan te passen aan wateroverlast, droogte en hitte.

Derde grote kostenpost is het repareren van funderingen die verzakken of rotten door droogte, lage grondwaterstanden en bodemdaling, problemen die door klimaatverandering verergeren. Volgens het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) lopen een miljoen huur- en koopwoningen de komende dertig jaar een aanzienlijk risico op funderingsschade . Voor een kwart miljoen woningen zijn de problemen nu al urgent. In totaal zijn er vele miljarden nodig om deze problemen het hoofd te bieden.

Veel huiseigenaren weten niet of er klimaatrisico’s zijn

Het gevaar is er voornamelijk voor individuele huishoudens die bijvoorbeeld de hele fundering moeten vervangen. Uit berekeningen van het KCAF blijkt dat gemiddelde kosten daarvan neerkomen op 54.000 euro, oplopend tot een ton. Ook schadebedragen na overstromingen kunnen heel hoog uitvallen. Terwijl deze risico’s praktisch niet te verzekeren zijn.

Op dit moment weten heel veel huiseigenaren en kopers niet of er klimaatrisico’s dreigen. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis bleek eerder dat ruim 60 procent van de huiseigenaren in overstromingsgebied zich niet bewust was van de risico’s. Bij funderingsrisico’s is dat zelfs 85 procent.

Lees het complete bericht op de website van de NOS