Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Klimaatbestendig Oisterwijk verwerkt enkel persoonsgegevens wanneer je de klimaatlabel-tool invult, en enkel met betrekking tot het specifieke doel waarvoor de klimaatlabel-tool dient. Klimaatbestendig Oisterwijk bewaart je ingevoerde gegevens (postode, huisnummer, zelfgekozen naam en ondernomen maatregelen) anoniem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klimaatbestendig Oisterwijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je aangeeft dat je niet langer wilt dat we je gegevens berwaren zullen we je gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Klimaatbestendig Oisterwijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Klimaatbestendig Oisterwijk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Klimaatbestendig Oisterwijk gebruikt voor statistische overzichten Google Analytics-cookies en heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste deel van het IP-adres wordt gemaskeerd en het delen van gegevens is gedeactiveerd. Klimaatbestendig Oisterwijk gebruikt geen IP-adressen voor statistieken. De informatie die wordt verzameld is anoniem. Klimaatbestendig Oisterwijk gebruikt de verzamelde informatie alleen voor bezoekersstatistieken en om eventuele technische problemen op te lossen. Daarnaast gebruikt Klimaatbestendig Oisterwijk een cookie om je favoriete maatregelen op te slaan, en om het in de klimaatlabel-tool ingevoerde adres in je browser op te slaan. Klimaatbestendig Oisterwijk gebruikt nooit gegevens om individuele bezoekers te identificeren.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Voor het inzien of verwijderen van je gegevens en voor het maken van bezwaar kan je mailen naar info@ateliergroenblauw.nl.